Popis metody – Co je to laváž?

Cytostatická laváž dutiny břišní je novou metodou léčení pacientů při a po operačním výkonu, vyvinutá původně pro zhoubné nádory pobřišnice, ale v současné době aplikovaná s dobrými výsledky i při jiných náročných operačních zákrocích. Při operačním výkonu dochází zpravidla při odstraňování nádoru k uvolnění buněk, které se mohou uchytit na raných plochách a následně dále růst. Navíc při operaci lze odstranit jen viditelné nádorové struktury, zatímco mikroskopické unikají pozornosti. Aby bylo zamezeno jejich novému růstu, je nutné zbytky nádorového onemocnění co nejdříve odstranit. Prozatím nejúčinnější metodou pro jejich likvidaci je nová metoda laváže břišní dutiny nazývaná také „Hypertemická cytostatická intraperitoneální intraoperační laváž břišní dutiny“ označovaná mezinárodní zkratkou „HIPEC“ ( nebo HITOC- pro laváž plic).
Metoda je zvláště vhodná pro léčení zhoubných nádorových onemocnění v břišní dutině (zažívací a gynekologické orgány).
Vlastní princip laváže spočívá v naplnění břišní dutiny pacienta cytostatickým roztokem a udržování jeho teploty na hodnotě blízké 43 °C. Tím dochází k uplatnění dvou důležitých principů nutných ke zničení malých nádorových buněk. Jedná se o termotoxicitu, cytotoxicitu a jejich vzájemné působení s umocňujícím účinkem. Princip termotoxicity: Při zahřátí zdravé tkáně cytostatikem na teplotu blízkou 43° C, dochází k jejímu prokrvení, ve snaze odvést přebytečné teplo a tím také dojde k ochlazení cytostatického roztoku. Nádory typu pseudomixomu a pod. se, na rozdíl od zdravé tkáně, při zahřátí cytostatickým roztokem na teplotu blízkou 43 °C, brání pokrytím svého povrchu ochrannou proteinovou vrstvou (heat-shock-protein), neboť na rozdíl od zdravé tkáně by nedokázala nádorová tkáň odvést teplo. Proteinová vrstva nádorovou tkáň však zviditelní imunologickému systému, který ji pak může identifikovat jako vetřelce a účinně proti ní bojovat.
Cytotoxicita spočívá v chemické likvidaci malých mikroskopických nádorů silným roztokem cytostatika (800-1000x koncentorovanějším než pro intravenózní aplikaci). Záměrem zvýšené koncentrace cytostatika je , aby  se lavážní roztok  za působení termotoxicity dostal v nadprahové úrovni koncentarace až po „kořen“ nádoru. Kritická doba působení cytostatického roztoku je 30 až 35 min od začátku jeho aplikace, kdy se cytostatický roztok nasytí (vyčerpá) a to, jak kontaktem s nádorovými, tak i zdravými buňkami omývaných (lavážovaných) vnitřních  tkání. Po zbytek doby laváže, dalších 60 min, je uplatňován nadále princip termotoxicity. Vzhledem k přirozené termoregulaci lidského těla je zahřátý cytostatický roztok v břišní dutině neustále ochlazován dle aktuální tělesné teploty pacienta. Z těchto důvodů musí být cytostatický roztok recirkulován přes speciální tepelný výměník, ve kterém je znovu zahřát na teplotu blízkou 43°C. Proces účinného působení zahřátým cytostatickým roztokem je praxí stanoven na cca 90min (Více informací na na www.surgicaloncology.com nebo www.peritonectomy.com).