Skala LA 1-2

SKALA LA-1 k provádění hypertermální intraoperativní cytostatické laváže při chirurgické léčbě rakovin v břišní dutině.
SKALA LA-1, zařízení pro HIPEC
Zařízení pro laváž, zajišťuje sterilní recirkulaci roztoku požadovaným průtokem, udržuje teplotu recirkulovaného roztoku v břišní dutině na teplotě blízké 43 °C, filtraci roztoku od koagul ev. od ostatních malých částeček tukových a jiných tkání. Bezpečnost je zajištěna monitorováním jednotlivých parametrů nezávislými měřícími systémy, jako jsou detektor úniku krve, vícenásobné měření tlaku, vícenásobné měření teplot apod.
SKALA LA-1 + spotřební materiál  
Speciální sterilní lavážní sety jsou propojeny hermeticky a zajišťují pomocí přístroje recirkulaci cytostatického roztoku z přístroje do pacienta a zpět.
Ve srovnání se zahraničními přístroji dochází u tohoto modelu při operaci k úspoře spotřebního materiálu ve výši asi 10. – 15. 000 Kč  podle složitosti zákroku.
V současné době byla výroba tohoto přístroje ukončena. Přístroj bude nahrazen novým, unikátním zařízením SKALA LA-5.