Skala LA 5 - Skala.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Skala LA 5

Vývoj > Lavážní aparatury

V současné době dokončujeme vývoj a započínáme certifikaci unikátního zařízení SKALA – LA 5. Uvedení jednotky na trh očekáváme nejpozději začátkem roku 2017. Do ukončení certifikace nebudou z komerčních důvodů poskytovány bližší obrazové informace.

Výhody

 • Vysoce variabilní využití
 • Ohřev krve
 • Ohřev plazmy
 • Ohřev roztoků
 
 • Extrémně jednoduchá pro obsluhu
 • Vysoce účinná při léčbě
 • Velmi nízké pořizovací náklady
 • Snížení nákladů na spotřební materiál, sety.
 • Kompaktnost
 • Zmenšení rozměrů
 • Snížení hmotnosti

Technický popis SKALA LA 5:

Zařízení SKALA LA-5 vychází z praktických zkušeností přímé účasti z klinického provozu na stovkách operací HIPEC (a HITOC)  od roku 1999 a to  v ČR i v zahraničí.  V lavážním zařízení se podařilo spojit hlavní výhody osvědčeného zařízení SKALA LA-1 a zařízení SKALA LA-3.
Při jeho návrhu jsou uplatněny rovněž nové poznatky získané na mezinárodních konferencích týkající se problematiky HIPEC a HITOC a dalších modifikací.  Zařízení je konstruováno tak, aby bylo dosaženo vyšší bezpečnosti provozu a současně vyšší efektivnosti léčby.
Obsluha přístroje je jednoduchá a může ji
středně kvalifikovaný zdravotnický personál. Nevyžaduje specialisty, jak tomu bývá u stávajících přístrojů.  Nespornou výhodou oproti stávající komerčně používané technice jsou i výrazně nižší pořizovací a provozní náklady. Vývoj je 100% produktem firmy SKALA-Medica. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky