CHIRURGICKÁ ONKOLOGIE

PIPAC – PRESSURIZED INTRAPERITONEAL AEROSOL CHEMOTHERAPY

PITAC – PRESSURIZED INTRATHORACIC AEROSOL CHEMOTHERAPY

TAKTICKÁ MEDICÍNA

Již řadu let spolehlivě usnadňujeme záchranu životů
v jakýchkoliv podmínkách