PIPAC – PRESSURIZED INTRAPERITONEAL AEROSOL CHEMOTHERAPY

PITAC – PRESSURIZED INTRATHORACIC AEROSOL CHEMOTHERAPY

MCR-4 TOPOL®

Jednorázový, miniinvazivní chirurgický atomizér II. generace je speciálně vyvinutý do nejnáročnějších klinických oblastí tlakové, intraperitoneální a intratorakální chemoterapie. 

PŘEDNÍ VLASTNOSTI MIKROATOMIZÉRŮ II. GENERACE

Mikroatomizéry II. generace jsou oproti svým předchůdcům charakteristické:

Vysokou bezpečností konstrukce a návrhu:

 • redukcí průměru na 8 mm,
 • hladkým tvarem bez rušících přechodových prvků,
 • ergonomickým a bezpečným úchopem,
 • přítomností odvodní hadice reziduí aerosolu.

Vysokou spolehlivostí a odolností:

 • integrovaným filtrem pevných částic,
 • kompozitním a homogenním mechanismem,

Modifikovanými parametry spreje:

 • širším rozpětím tlakových úrovní,
 • zvětšeným úhlem rozstřiku,
 • zvětšenou velikostí a hmotností částic,
 • vyšší rychlostí kapek,
 • zesíleným impaktem kapek,
 • zvýšenou stabilitou spreje,
 • rychlejším podáním dávky.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST KONSTRUKCE A NÁVRHU

Unikátní technologie výroby ocelového, korozivzdorného kompozitu o průměru 8 mm s hladkým povrchem těla bez rušivých konstrukčních prvků je zárukou maximálně bezpečné a hygienické kompatibility v prostorově náročném prostředí miniinvazivní chirurgie. 

Hladké tělo mikroatomizéru MCR-4 TOPOL® umožňuje bezpečný a komfortní průchod trokarem. Předností hladkého povrchu je možnost nasunutí jednorázové odvodní hadice reziduí aerosolu, která je součástí každého sterilního balení. Odvodní hadice je kompatibilní se všemi chirurgickými odsávači karcinogenních aerosolů se vstupem do filtru o průměru 22 mm. 

Mikroatomizér MCR-4 TOPOL® je opatřený prvkem pro maximálně komfortní,  ergonomický a bezpečný úchop. 

A61M5/307 Minimally invasive surgical nozzle, especially for invasive surgery; ČÍSLO ZÁPISU: 34539

UNIKÁTNÍ BEZPEČNOST S OHLEDEM NA PŘÍTOMNOST TLAKOVÝCH SIL

Při zátěžových testech dle požadavku EN ISO 1402 bylo prokázáno, že k mechanickému poškození mikroatomizéru MCR-4 TOPOL® dochází  až při bezkonkurenční hodnotě 123,6 bar. U obdobného konkurenčního prostředku při totožném měření již při 54,8 bar.

ZVÝŠENÁ SPOLEHLIVOST
A ODOLNOST

Přítomnost integrovaného, bezpečnostního filtru pevných částic se schopností záchytu částice od 0,1 mm. Toto opatření oproti I. generaci redukuje rizika selhání prostředku, která jsou spojená s obstrukcí ústí trysky náhodnou částicí.  

Vnitřní ústrojí mikroatomizéru je výhradně tvořené z vysoce kvalitních, korozivzdorných prvků. MCR-4 TOPOL® je charakteristický svojí absolutní celistvostí. Ke své činnosti nepoužívá pohyblivé součástky jako jsou čep, náboj, pružinka, pryžová těsnění, či různé systémy lepených závitů. 

Absence těchto prvků je základním předpokladem úspěšného návrhu přesně definovaných vlastností spreje mikroatomizéru MCR-4 TOPOL®.

MODIFIKOVANÁ EFEKTIVITA SPREJE

Návrh spreje mikroatomizéru MCR-4 TOPOL® vychází z rozšířených požadavků strojního inženýrství na stanovení parametrů atomizačních trysek.

OPERAČNÍ ROZPĚTÍ TLAKŮ

Mikroatomizéry II. generace umožňují efektivní operační provoz v rozpětí tlaků 100-330 psi. Aplikace pomocí až čtyř mikroatomizérů aplikovaných ze čtyř různých pozic pomocí dvou dávkovacích podavačů se stává novou výzvou v oblasti stávající techniky léčby… 

ÚHEL ROZSTŘIKU

Mikroatomizér MCR-4 TOPOL® umožňuje aplikaci cytostatika až v úhlu 80 st. s výrazným kuželem spreje. Větší plocha paternu je žádaná z hlediska vyššího efektu plošné a hloubkové difúze.

STABILITA SPREJE

MCR-4 TOPOL® je speciálně navržený s ohledem na požadavky zesílení hmotnostního toku do oblastí kapalinových stěn. Na rozdíl od předešlé generace, kde je podstatná hmota spreje směřována do oblasti jeho osy . Společně s modifikovanou velikostí částic a jejich rychlostí je sprej mikroatomizéru MCR-4 TOPOL® méně náchylný na stranový úlet spreje ve značně složitém prostředí kapnoperitonea.

Nezávislá měření zhotovená Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

IMPAKT

Aerosol mikroatomizéru MCR-4 TOPOL® dosahuje efektivního průniku částic cytostatika hluboko do postižené tkáně.  Pro největší kapku o průměru 50 μm a rychlosti částice 8 m/s (ve vzdálenosti 50 mm od trysky) se stává hodnota We = 44 zcela bezkonkurenční.

CENOVÁ DOSTUPNOST

Cenová politika produktu MCR-4 TOPOL® je základním předpokladem k zajištění jeho dostupnosti. A to přesně tam, kde je ho zapotřebí…

 • možnost fixace ceny po dobu 5 let

 

PROSTŘEDEK VYVINUTÝ A VYRÁBĚNÝ V ČESKÉ REPUBLICE

Pracoviště konstrukcí a vývoje SKALA-Medica s.r.o. , skupina AeroRes, Soběslav

VYUŽITÍ V OSTATNÍCH PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH

Pro ostatní průmyslové aplikace, laboratorní a vědecko-výzkumné účely je možné na přání zákazníka zhotovit i následujících 28 variant mikroatomizéru založených na platformě MCR-4 TOPOL® v závislosti na požadavcích parametrů spreje.