POLITIKA KVALITY

Politika firmy SKALA-Medica s.r.o. vychází z požadavků normy ISO 13485:2016. Posláním společnosti SKALA-Medica s.r.o. je vývoj a výroba specializovaných lékařských prostředků v oblasti chirurgické onkologie a urgentní medicíny. V těchto oblastech si zakládáme na bezchybných dodávkách určených našim zákazníkům z řad profesionálního zdravotnického personálu. Spokojený zákazník je pro společnost SKALA-Medica s.r.o. hlavním smyslem a prioritou.

Neustále sledujeme právní předpisy vztahující se k naší činnosti a navazujeme na tradice a tradiční hodnoty společnosti SKALA. V současné době je firma SKALA vedena 2. generací. Naší prioritou je spokojený zákazník a s ním spojené bezchybné dodávky, které jsou v tomto oboru taktéž prioritou. Proto velmi pečlivě udržujeme a rozvíjíme systém managementu kvality a systematicky sledujeme a vyhodnocujeme naše výrobky nacházející se na trhu. Produkty SKALA jsou vyvíjeny odborníky s letitými zkušenostmi a testovány profesionály  z řad armády a profesionály z řad zdravotnického personálu.

NAŠE PRIORITY

  • Vysoká kvalita a bezpečnost výrobků.
  • Individuální přístup k zákazníkovi a pacientům.
  • Udržování a rozvíjení nastaveného systému managementu kvality.
  • Systematické sledování a vyhodnocování našich výrobků nacházejících se na trhu.
  • Inovace a rozvoj výrobních technologií.
  • Sledování a implementace právních předpisů vztahujících se k naší činnosti.
  • Výběr a udržování bezchybných vztahů s našimi dodavateli a distributory.
  • Soutěživost – až druhé místo je určené konkurenci.
  • Navazovat na vybudované tradice a tradiční hodnoty společnosti SKALA, jejich budoucnost dále rozvíjet, uchovávat a připravit pro předání dalším generacím.
  • Vyrábět produkty s maximální šetrností vůči životnímu prostředí.

KVALITA A BEZPEČNOST

ZÁKAZNÍK A PACIENT

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PRODUKTŮ

INOVACE A ROZVOJ

LEGISLATIVA

DODAVATEL A DISTRIBUTOR

SOUTĚŽIVOST

TRADICE A HODNOTY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EKOLOGIE

Z pozice vedení společnosti je pro nás každodenním závazkem pro tyto hodnoty vytvářet vhodné prostředí a smysl těchto hodnot prosazovat.

Radim Skála – jednatel